Privacy Policy

Bij ROCHE beseffen we dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onze websites heel belangrijk is. Vooraleer u gebruik maakt van de website www.foundationmedicine.be (hierna de “Website”), raden wij aan om deze Privacy Policy (hierna “Privacy Policy”) aandachtig te lezen.

Deze Privacy Policy regelt de verzameling, bewaring en verwerking van bepaalde informatie die verband houdt met het gebruik van de Website. Door de Website te gebruiken, aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, gebonden te zijn door deze Privacy Policy. Indien u niet wenst gebonden te zijn door deze Privacy Policy, wordt u verzocht deze Website en alle bijhorende diensten niet langer te gebruiken en geen inhoud te downloaden.

Onze Privacy Policy

Gebruik van de gegevens

Door gebruik te maken van de Website en uw persoonlijke gegevens te verstrekken, aanvaardt u dat ROCHE, haar verbonden ondernemingen en hun werknemers, agenten en vertegenwoordigers uw persoonsgegevens mogen gebruiken, teneinde u medische informatie en informatie met betrekking tot de producten van ROCHE te verstrekken. U erkent bovendien dat uw persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor commerciële en communicatiedoeleinden, waaronder zogenaamde “direct marketing”. 

Inzameling van gegevens

U kan gevraagd worden uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, mee te delen om toegang te krijgen tot bepaalde pagina’s op deze Website. Alle persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld, moeten juist, actueel en volledig zijn. 

Onze Website is bestemd voor een volwassen publiek. Wij verzamelen geen identificeerbare persoonlijke gegevens van personen waarvan we weten dat zij jonger zijn dan 18 jaar. 

Uit de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en aan de hand waarvan we u kunnen identificeren, kunnen we in sommige gevallen bepaalde gegevens halen die we bewaren in een volledig bestand. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die we over u hebben verzameld om zo volledige en anonieme statistische gegevens (bv. aantal bezoekers, domeinnaam van herkomst van de internetprovider) te produceren die ons helpen om onze producten en onze diensten te verbeteren.

Passieve verzameling van gegevens 

Wij ontvangen automatisch bepaalde soorten gegevens zodra u inlogt op onze Website of wanneer wij bepaalde e-mails uitwisselen. De IT-technologieën die wij gebruiken, kunnen bv. de Web Server logs/IP-adressen, cookies en web beacons opslaan.

Web Server Logs/IP-adressen – Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen telkens u op het internet surft. Alle identificatiecodes van computers op het internet worden doorgegeven met een IP-adres waardoor de computers en de servers met elkaar kunnen communiceren. ROCHE verzamelt de IP-adressen om de beheerssystemen en de volledige rapporten met gegevens door te geven aan zijn leden, handelspartners en/of verkopers om hen toe te laten analyses op de Website en performantieanalyses uit te voeren.

Cookies – Een cookie is een klein bestand dat automatisch op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de Website en performantieanalyses uit te voeren. De cookies worden verwerkt in overeenstemming met de Cookie Policy. 

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser echter altijd zodanig configureren dat hij cookies weigert of u verwittigt wanneer een cookie werd verstuurd. We wijzen er echter op dat bepaalde delen van onze Website niet correct kunnen functioneren wanneer u de cookies weigert.

Web beacons – Op bepaalde pagina’s of in bepaalde e-mails kan ROCHE een courante internettechnologie gebruiken die gekend staat als een “web beacon” (ook gekend onder de naam “action tag” of “clear GIF technology”).De web beacons helpen bij het analyseren van de efficiëntie van websites, door bv. het aantal gebruikers van een website te meten, of het aantal bezoekers die op een bepaald element of op een website geklikt hebben.

Web beacons, cookies en de andere opvolgingstechnologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die u aangaan. Wij kunnen de opvolgingstechnologieën alleen gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik dat u maakt van websites en/of interactieve e-mails om het nut ervan voor u op te drijven, indien u ons vrijwillig uw persoonlijke identificatiegegevens bezorgt, bv. wanneer u zich registreert of wanneer u e-mails verstuurt.

Beveiliging

ROCHE gebruikt technologieën en beveiligingsvoorzorgen, reglementeringen en andere procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt ROCHE ook standaard firewalls en beveiligingswachtwoorden. U moet zich er zelf echter van vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals trojans en virussen. Wij wijzen u erop dat u zonder adequate beveiligingsmaatregelen (bv. beveiligde configuratie van uw webbrowser, bijwerking van de antivirusprogramma’s, persoonlijke firewall software, het niet-gebruiken van software afkomstig van twijfelachtige bronnen) het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, bekendgemaakt kunnen worden aan onbevoegde derden.

Delen en bekendmaken van de gegevens

ROCHE deelt de persoonlijke gegevens die toelaten om u te identificeren met diverse externe bedrijven of met diverse agenten die voor onze rekening werken, teneinde hen te helpen transacties uit te voeren, zoals dienstverlening, het verzenden van marketingberichten over onze producten, diensten en aanbiedingen, of het uitvoeren van onderhoud van de technologieën. Wij kunnen deze gegevens ook delen met andere groepsvennootschappen, en dit zowel binnen als buiten de EER. Al deze bedrijven en agenten moeten hierbij de bepalingen van ons beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven.

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die toelaten u te identificeren ook bekendmaken in de volgende gevallen:

  • bij verkoop, nieuwe toewijzingen of andere overdrachten door de onderneming van de Website waarop de gegevens betrekking hebben;
  • om in te spelen op de vragen van rechtmatige overheidsinstanties of wanneer dit bij wet wordt opgelegd; 
  • indien dit nodig is, in het kader van een bedrijfsaudit of om een klacht of dreiging te onderzoeken of te beantwoorden.

Links naar andere websites

Onze Website bevat een aantal links naar andere websites die interessante informatie voor onze bezoekers kunnen bevatten. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan rechtstreeks met hen contact op te nemen indien u meer informatie wenst over hun policy hierover.

Aanvullende informatie op de Website

Indien de Website andere bepalingen over de persoonlijke levenssfeer bevat dan deze die beschreven zijn in dit beleid, moeten deze bepalingen aan u worden voorgelegd op de pagina waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld.

Wijzigingen aan de Privacy Policy

ROCHE kan deze Privacy Policy te allen tijde, met onmiddellijke ingang, wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen snel worden gemeld op deze pagina. Door onze Website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte werd gebracht van de wijzigingen aan het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stemt u ermee in dat wij alle nieuwe gegevens die werden verstrekt gebruiken conform het aangepaste beleid van ROCHE betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit beleid is van kracht vanaf 1 september 2016.

Toegang tot uw gegevens

U behoudt te allen tijde het recht om (i) u kosteloos en op uw verzoek te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door ROCHE verwerkt zijn en (iii) aan ROCHE te verzoeken om incorrecte gegevens te verbeteren. U kan hiervoor contact opnemen met brussels.medinfo@roche.com.

Indien u vragen hebt of wenst uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uit te oefenen  , verzoeken wij u ons schriftelijk (per post) te contacteren op het volgende adres:

 

NV Roche

Dantestraat 75

BE-1070 Brussel

België