Samenvatting

Ontdek hoe FoundationOne de clinici voorziet van een gevalideerd, uitgebreid (comprehensive) rapport over de genomische alteraties van elke patiënt afzonderlijk, gecontroleerd door een in-house team van erkende oncologen en pathologen.
Gedreven door kennis

FoundationOne is gedreven door de kennis van meer dan 100 internationale topdeskundigen in dit domein 

FoundationOne is een snelle en efficiënte service voor tumorprofilering die honderden gekende kankergenen kan sequentiëren met 1 enkele test. De genomische profilering die verleend wordt met FoundationOne wordt voortdurend geoptimaliseerd door internationale topdeskundigen. Zo krijgt de clinicus een gedetailleerd rapport, dat een ondersteuning kan bieden om geschikte behandelingsschema’s voor elke patiënt afzonderlijk te selecteren, meestal binnen 2 weken na ontvangst van het staal en de bijbehorende documentatie.1-3

FoundationOne is gevalideerd voor gebruik met routine klinische weefselstalen, zoals de stalen verkregen bij biopsieën. Onze minimale weefselvereisten helpen het weefsel te bewaren en tijd te besparen. FoundationOne profilering gebruikt hybrid capture-gebaseerde next-generation sequencing (NGS) technologie om vele kankergerelateerde genen in één enkele test te meten.3 Dat minimaliseert de nood aan parallelle testen. Na ontvangst van een tumorweefselstaal gebruikt FoundationOne brede NGS om meer dan 99% van de coderende regio van honderden gekende kankergerelateerde genen te analyseren met een hoge uniforme dekking, sensitiviteit en specificiteit. Zo worden zowel vaak voorkomende als zeldzame alteraties geïdentificeerd.4 Het is bewezen dat de detectiegevoeligheid van FoundationOne >99% is voor base-substituties, >97% voor inserties en deleties, >95% voor copy nummer-alteraties en >90% voor herschikkingen. Dat betekent dat door genomische profilering met FoundationOne meer alteraties ontdekt kunnen worden dan met andere testmethoden.3,4 Eenmaal hybrid capture-gebaseerde NGS uitgevoerd is:

Een gespecialiseerd bio-informaticateam verifieert de sequentiegegevens van FoundationOne manueel met een eigendomsgerechtigde aangepaste pipeline voor bio-informatica en analyse, zodat rapportering van klinisch relevante alteraties verzekerd is.4

Een multidisciplinair team van deskundigen interpreteert en vertaalt deze geïdentificeerde alteraties dan naar klinisch relevante informatie, en annoteert de genomische alteraties met huidig klinisch en wetenschappelijk bewijs, en incorporeert de meest actuele computeranalyse.5,6

Daarna cureert een team van medische deskundigen het rapport, zodat clinici de biologische en klinische relevantie kunnen interpreteren van de profileringsresultaten, en waarin mogelijke behandelingsopties en klinische studies worden voorgesteld. Zodra het rapport aangemaakt is, ondergaat het een controle van een in-house team van erkende oncologen of pathologen voordat het goedgekeurd en online beschikbaar gemaakt wordt.5

Het FoundationOne-rapport vat deze enorm complexe informatie dan samen in een goed gestructureerd en bondig rapport, waardoor clinici deze informatie gemakkelijk en snel kunnen omzetten in klinische beslissingen. 

Foundation Medicine haalt zijn kracht uit een team van deskundigen

 

Foundation Medicine wordt mogelijk gemaakt door een team van experts
swipe
Snelle en eenvoudige bestelling

FoundationOne bestellen kan snel en gemakkelijk na raadpleging van een patiënt 

In tegenstelling tot veel andere traditionele testtechnieken gebruikt FoundationOne profilering NGS-technologie om meer dan 315 kankergerelateerde genen te analyseren in één enkele test, zodat de nood aan parallelle testen tot een minimum beperkt wordt.3,4 Waar nodig kunnen stalen van lage zuiverheid en fijne-naaldaspiraten gebruikt worden. Hierna volgen de minimumvereisten voor weefsel:7

·       ≥40μm weefsel, 10 ongekleurde coupes of een in formaline gefixeerd paraffine-ingebed blokje7

·       Moet ≥20% cellen van kwaadaardige oorsprong hebben7

·       Een naaldbiopt is ook aanvaardbaar7

·       Eventueel restweefsel wordt teruggestuurd naar de behandelend arts of het pathologielaboratorium

FoundationOne kan alle klinische stalen die aan deze richtlijnen voldoen, verwerken. Indien het staal onvoldoende zou zijn, wordt ongeveer 2 dagen na ontvangst een verwittiging gestuurd.

Maar in sommige omstandigheden kunnen we, zelfs als het staal niet aan onze vereisten voldoet, toch proberen om een analyse te maken en een gekwalificeerd rapport uit te vaardigen.

 

Volgende stappen van het staal

Wat gebeurt er zodra mijn staal ontvangen is?

Eens het staal ontvangen en gesequentiëerd is, werkt ons globale team van meer dan 20 bio-informatici, genomische wetenschappers en clinici aan het opstellen van een gecureerd, kwaliteitsgecontroleerd patiëntenrapport. In het rapport worden alteraties gekoppeld aan gerichte therapieën, immunotherapieën en klinische studies voor experimentele therapieën a.d.h.v. actuele wetenschappelijke bewijzen en gepubliceerde klinische data. Oncologen en genoom-deskundigen staan ook ter beschikking om vragen over het rapport te beantwoorden, naast de constante ondersteuning van meer dan 100 deskundigen met relevantie voor dit domein.

Daarnaast is Roche, een leidend farmaceutisch bedrijf, een partnerschap aangegaan met Foundation Medicine, dat resulteert in een nog krachtiger ondersteuningsnetwerk voor patiënten die geprofileerd zijn met FoundationOne.

 

FoundationCORE

FoundationOne wordt ondersteund door een van ‘s werelds meest uitgebreide (comprehensive) databanken, FoundationCORETM

FoundationCORE, een van ‘s werelds meest uitgebreide (comprehensive) kankergenoom databanken, is een groeiend systeem met meer dan 150.000 tumorprofielen van patiënten.8 Met de analyse van deze grote eigendomsgerechtigde databank kunnen we zowel vaak voorkomende als zeldzame alteraties in een tumorstaal detecteren en markeren, en er de mogelijke behandelingsopties voor die patiënt aan koppelen.4,9

Na identificatie van nieuwe alteraties wordt de databank FoundationCORE snel bijgewerkt zodat alle toekomstige patiënten voordeel kunnen halen uit deze kennis. Onze benadering zorgt ervoor dat we een zo groot mogelijke kans hebben op koppeling van mogelijk gunstige therapieën en klinische studies aangaande experimentele therapieën die openstaan voor registratie, met individuele tumorprofielen van patiënten.10

Bovendien draagt het individuele rapport van elke patiënt bij tot het algehele succes van profilering en de behandeling van toekomstige patiënten. Zodra een alteratie in het staal van een patiënt ontdekt wordt, worden de resultaten aan het systeem bijgevoegd. Deze resultaten kunnen dan een groot voordeel betekenen bij de identificatie van geschikte behandelingsschema’s voor toekomstige patiënten.10

 

Staalrapport

Staalrapport van FoundationOne

In het rapport van FoundationOne staat relevante patiënteninformatie, waaronder datum van ontvangst van het staal en datum van aanmaak van het rapport. Dat geeft zowel een hoofdoverzicht als een gedetailleerde beschrijving van alle alteraties die ontdekt zijn, hoeveel therapieën er geïdentificeerd zijn die mogelijk een klinisch voordeel kunnen bieden en een gebrek aan respons, gegevens over therapieën die goedgekeurd zijn voor een ander tumortype maar voordeel kunnen bieden op basis van de alteraties van de patiënt en mogelijk voordelige klinische studies aangaande experimentele therapieën die openstaan voor registratie

References
  1. Roche Foundation Medicine data on file: Strategy internal presentation.
  2. Roche Foundation Medicine data on file.
  3. FoundationOne technical information.
  4. Frampton, G.M. et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031.
  5. FMI data on file. Lab processes: deep dive. Internal presentation.
  6. FMI data on file. Clinical Genomics & Medical Reporting: Creating a Patient Report. Internal presentation.
  7. FoundationOne specimen guidelines
  8. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
  9. FoundationCORE press release, June 2016. Available at: http://investors.foundationmedicine.com/releasedetail.cfm?releaseid=977617 (accessed November 2017).