masthead
Longkanker Borstkanker Colonkanker

FoundationOne is een service voor het profileren van solide tumoren

FoundationOne bij solide tumoren

FoundationOne maakt gebruik van uitgebreide en gevalideerde technieken om meer dan 99% van de coderende regio van 315 kanker-gerelateerde genen te onderzoeken, plus geselecteerde introns van 28 genen die vaak gewijzigd zijn in solide tumoren. FoundationOne identificeert 4 klassen van genomische alteraties – base substituties, inserties en deleties, genkopie aantal alteraties en sommige genherschikkingen. Deze 315 genen en 28 introns werden geselecteerd door FoundationOne ter analyse, aangezien huidige wetenschappelijke en klinische literatuur heeft aangetoond dat deze gewijzigd zijn in solide tumoren.1 FoundationOne detecteert eveneens de tumor mutatie-belasting (TMB) en de microsatelliet-instabiliteit (MSI), 2,3 zonder bijkomende testen, kosten of doorlooptijd.

Tot op heden werd er een FoundationOne profilering uitgevoerd bij meer dan 150.000 patiënten. 4 FoundationOne is een next-generation sequencing (NGS)-gebaseerde kankergenoom profileringstest met peer-reviewed validatie, gepubliceerd in Nature Biotechnology.5 Deze gegevens maken de verdere uitbouw mogelijk van FoundationCORE, i.e. de Foundation Medicine uitgebreide genomische databank.6 Foundation Medicine werkt nauw samen met farmaceutische bedrijven van wereldklasse. Dit betekent dat Foundation Medicine, naarmate er nieuwe doelgerichte therapieën worden ontwikkeld, ervoor zal zorgen dat tumor alteraties op de meest actuele manier zullen worden gematcht. 

Is FoundationOne geschikt voor alle kankertypes?

FoundationOne wordt aangewend om solide tumor kankers te profileren, inclusief alle belangrijke kankertypes, zeldzame kankers en kankers van ongekende oorsprong, alsook terugkerende of gemetastaseerde solide tumor kankers. FoundationOne kan ook nuttig zijn voor patiënten voor wie traditionele testmethodes en standaardzorg behandelingsopties zijn uitgeput.1,7

De service kan ook complementair worden aangewend aan de routine diagnostische informatie in gevallen waar er meerdere behandelingsopties mogelijk zijn, waar beperkte behandelingsopties voorhanden zijn of waar de solide tumor ongewone of zeldzame genomische alteraties heeft.8-10

Klinische relevantie van genomische profilering in solide tumoren

Onderzoeksinspanningen blijven doorgaan en leiden tot identificatie van genen die kanker veroorzaken (oncogenen). Dit heeft geleid tot een toename van therapeutische doelwitten, die dan op hun beurt zorgden voor een toename van doelgerichte therapieën voor solide tumoren. Naarmate het aantal gekende kankergenen toeneemt, groeien ook het aantal doelwitten voor specifieke therapieën.5,10,11

Naast genomische alteraties werden bijkomend andere biomerkers zoals TMB en MSI ontdekt, die kunnen helpen bij het maken van behandelingsbeslissingen. De brede analyse die wordt aangeboden door FoundationOne is nuttig wanneer actioneerbaar genomische drivers ongekend zijn voordat de test wordt uitgevoerd.2,3,5

Een doelgerichte genomische test werkt goed wanneer je weet naar welke alteraties je op zoek bent, alvorens te testen. Hoe dan ook is het moeilijk vooraf te bepalen wat de meest klinisch relevante genomische alteratie in een solide tumor zal zijn. Vandaar dat men met deze manier van testen, mogelijk genomische alteraties kan missen, en die kunnen uiteindelijk een impact hebben op de selectie van de meest effectieve behandeling.8,12-15
References
 1. FoundationOne technical information.
 2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 3. Chalmers Z.R et al. Genome Med 2017; 9:34.
 4. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 5. Frampton, G.M. et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 6. Foundation Medicine. FoundationCORE press release, June 2016.
 7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 10. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388:1012–1024.
 11. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 12. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 13. Bishop R. Bioscience Horizons 2010; 1:85–95.
 14. Chen AY-Y and Chen A. J Invest Dermatol 2013; 133:e8.
 15. Angulo B et al. PLoS One 2012; 8:e43842.
 16. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
 17. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 19. Suh JH et al. The Oncologist 2016; 21:684–691.
 20. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
 21. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
 22. Stephens P.J et al. Nature 2012; 7403:400–404.
 23. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
 24. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22:3281–3285.
 25. Chmielecki J et al. Oncologist 2015; 20:7–12.
 26. Yuan Y et al. Oncotarget 2012: doi: 10.18632/oncotarget.14476.
 27. Roche Foundation Medicine data on file.
 28. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 29. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
 30. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
 31. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.