FoundationOne biedt de mogelijkheid om klinisch relevante alteraties die gevonden worden in stalen van longkanker te koppelen aan longkankerbehandelingen en klinische studies.2,8 Dat kan de arts dan helpen de behandeling van de patiënt te personaliseren. Tot nu toe heeft FoundationOne meer dan 20000 profielen gecreëerd van niet-kleincellige longkanker (NSCLC) en secundaire longkanker. Deze gegevens blijven de progressie van FoundationCORE (de uitgebreide (comprehensive)) genomische databank van Foundation Medicine) bevorderen.6

Klinische relevantie van FoundationOne bij longkanker

Alleen al in het afgelopen decennium is het aantal richtbare (targetable) longkankergenen toegenomen.16 In 2015 zijn er 96 genomische alteraties geidentificeerd bij 31 patiënten met longadenocarcinoom.8 Naargelang de fractie van gekende kankergenen groeit, stijgt ook het aantal richtbare longkankergenen voor specifieke therapieën en wordt het steeds moeilijker om te testen voor elke afzonderlijke alteratie.5,8,10,11 FoundationOne overwint dit probleem door het  van honderden gekende oncogenen zodat de kans op het vinden van klinisch relevante alteraties in het tumorstaal van elke patiënt zo groot mogelijk is.1,5
swipe

FoundationOne kan de behandelingsopties voor longkankerpatiënten uitbreiden.

FoundationOne kan alteraties in longkanker detecteren die misschien kunnen gemist worden met andere standaardzorg metingen, waaronder de niet-NGS fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) test, en zorgt wellicht voor een uitbreiding van de behandelingsopties.18 FoundationOne is geschikt voor profilering van alle solide tumoren, waaronder niet-kleincellige longkanker (NSCLC) en longadenocarcinoom.8,18

In 2015 zijn 96 genomische alteraties gedetecteerd bij 31 patiënten met longadenocarcinoom a.d.h.v de uitgebreide (comprehensive) genomische profilering van FoundationOne.8

In een studie bij patiënten met NSCLC, heeft uitgebreide (comprehensive)  genomische profilering 35% van de ALK - genalteraties geïdentificeerd die gemist werden met FISH.18

 

COMPLETE GENOMISCHE PROFILERING VERGEMAKKELIJKT het navolgen VAN RICHTLIJNEN VAN NCCN VOOR LUNG-KANKER BIOMARKER-TESTS DOOR MOGELIJK MAKEN VAN DE GELIJKTIJDIGE DETECTIE VAN ALLE WIJZIGINGEN DIE DOOR DE NCCN19 WORDEN AANGEGEVEN
Bij 71% van de patiënten ontdekte FoundationOne ≥1 genomische verandering(en) die optreden binnen de 8 best gekenmerkte NSCLC bestuurder oncogenen19. Tussen deze:
van de patiënten werden geïdentificeerd met mogelijk uitvoerbare wijzigingen zoals vermeld in de NCCN richtlijnen 

*EGFR, ALK, ROS1, RET, met, braf, erbb2, kras

**Wijziging gedefinieerd als uitvoerbaar indien geassocieerd met een potentieel voordeel van gerichte therapie of ingeschakelde inschrijving in mechanisch gestuurde klinische proef.

Het blijkt dat FoundationOne de behandelingsopties voor longkanker vergroot in de praktijk, waardoor artsen met de resultaten actie kunnen ondernemen, via normale voorschriftprocedures, programma’s met speciale toegang of klinische studies.2

 

van de longkankerpatiënten zijn geïdentificeerd met FoundationOne® als
patiënten met minstens 1 driver geassocieerd met VS FDA-goedgekeurde
kankerbehandelingen voor alle kankertypes (n=73/82).2

 

van de patiënten kregen
een verandering in behandelingsstrategie
(nl. opstart van geschikte gerichte
therapie) (n=36/82).1

 

van de patiënten kregen VS
FDA-goedgekeurde gerichte
therapie (n=37/82).1
van de patiënten reageerde op hun
verandering in therapie: 14% 
(5/43) bereikte een volledige
respons en 50% ervaarde
een gedeeltelijke respons (17/43)1

Om de meest geschikte gerichte behandeling te bepalen, is er behoefte aan een accurate diagnostische test die alle klinisch relevante alteraties kan identificeren.5,8

In de richtlijnen voor NSCLC van het National Comprehensive Cancer Network wordt het gebruik van bredere moleculaire profilering voor longkanker ten sterkste aanbevolen; dat geeft een nog grotere beweegreden voor het gebruik van tumorprofilering met FoundationOne.20

Naast de identificatie van deze alteraties wordt FoundationOne ook gebruikt om een mogelijk verband vast te stellen tussen TMB en voorspelde respons op immunotherapie. Dat betekent dat artsen FoundationOne zouden kunnen aanwenden om de respons van de patiënt op immunotherapie in te schatten.2

Is FoundationOne geschikt voor alle kankertypes?

FoundationOne is geschikt voor alle solide kankertypes, waaronder zeldzame kankers en kanker van ongekende oorsprong, en bij recidieve of gemetastaseerde solide tumorkanker, alle longkankertypes inbegrepen.1,7

 

FoundationOne kan nuttig zijn in gevallen waarbij er tussen veel mogelijke behandelingsopties te kiezen valt, bij beperkte behandelingsopties of gevallen waarbij de solide tumor soms ongewone of zeldzame alteraties kan hebben die gemist zouden worden met routinetests.8-10

References
 1. FoundationOne technical information.
 2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 4. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 5. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 6. Foundation Medicine. FoundationCORE press release, June 2016.
 7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 10. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388:1012–1024.
 11. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 12. Kos Z and Dabbs DJ. Histopathology 2016; 68:70–85.
 13. Bishop R. Bioscience Horizons 2010; 1:85–95.
 14. Chen AY-Y and Chen A. J Invest Dermatol 2013; 133:e8.
 15. Angulo B et al. PLoS One 2012; 8:e43842.
 16. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
 17. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 19. Suh JH et al. The Oncologist 2016; 21:684–691.
 20. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
 21. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
 22. Stephens PJ et al. Nature 2012; 7403:400–404.
 23. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
 24. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22:3281–3285.
 25. Chmielecki J et al. Oncologist 2015; 20:7–12.
 26. Yuan Y et al. Oncotarget 2012: doi: 10.18632/oncotarget.14476.
 27. Roche Foundation Medicine data on file.
 28. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 29. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
 30. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
 31. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.