FoundationOne bij Colonkanker

FoundationOne kan mogelijk klinisch relevante alteraties die gevonden worden in stalen van colonkanker koppelen aan vernieuwende, gerichte kankerbehandelingsopties en klinische studies.1,28 Dat kan de arts dan helpen de behandeling van de patiënt te personaliseren. Tot nu toe heeft FoundationOne meer dan 9000 colonkankerprofielen gegenereerd. Deze profielen blijven de progressie van FoundationCORE (de uitgebreide genomische databank van Foundation Medicine) bevorderen.6 FoundationOne kan gebruikt worden voor de profilering van alle soorten solide tumoren, waaronder colonkankertumoren zoals colorectaal adenocarcinoom.1,28

 

__

Aanwenden van FoundationOne om alteraties in colonkanker te detecteren

FoundationOne doorloopt de volledige coderende regio van 315 kankergerelateerde genen plus geselecteerde introns van 28 genen.1 In tegenstelling tot traditionele diagnostische tools bepaalt Foundation Medicine tegelijkertijd ook MSI-status en TMB,2,3 zonder extra tests, kosten of wachttijd.

 

__

Klinische relevantie van genomische profilering bij colonkanker

Het aantal gekende genomische alteraties in kanker is de laatste jaren toegenomen. Deze stijging in gekende richtbare (targetable) genetische drivers kan mogelijk een stijging tot gevolg hebben in doelgerichte (targeted) therapieën voor patiënten met colonkanker.8,10,11

 

Naast genomische alteraties kunnen ook andere biomarkers, zoals MSI, helpen bij behandelingsbeslissingen bij patiënten met colonkanker. MSI kan optreden als gevolg van defecten in DNA mismatch repair en komt voor bij ongeveer 15% van de colorectale kankers.29,30 Uit eerdere studies is gebleken dat de MSI-status een predictieve merker kan zijn voor klinisch voordeel met immunotherapie. Brede moleculaire profilering met FoundationOne kan dus een hulp zijn om behandelingsopties voor MSI-hoge (MSI-High) patiënten met colonkanker beter af te stemmen.28

 

Frequentie van mutatie in colonkanker
Frequentie van mutatie in colonkanker
swipe

Aangepast van The Cancer Genome Atlas Network, 2012.31

Om de meest geschikte gerichte behandeling te bepalen voor een colonkanker, is er nood aan een accurate diagnostische test die alle klinisch relevante alteraties identificeert, naast MSI.5,8

 

Is FoundationOne geschikt voor alle kankertypes?

FoundationOne is geschikt voor alle soorten solide tumorkanker, waaronder zeldzame kankers en kankers van ongekende oorsprong, en voor recidiverende of gemetastaseerde solide tumorkanker. FoundationOne kan gebruikt worden voor de profilering van alle soorten colonkankertumoren, waaronder colorectaal adenocarcinoom, recidieve en gemetastaseerde tumortypes en die met een hoge performance status.1,27

 

FoundationOne kan vooral nuttig zijn in gevallen waarbij er tussen veel mogelijke behandelingsopties te kiezen valt, bij beperkte behandelingsopties of gevallen waarbij de solide tumor ongewone of zeldzame alteraties heeft waarop gewoonlijk niet getest wordt.1,7

References
 1. FoundationOne technical information
 2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 4. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 5. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 6. Foundation Medicine. FoundationCORE press release, June 2016.
 7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21:3631–3639.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 10. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388:1012–1024.
 11. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 12. Kos Z and Dabbs DJ. Histopathology 2016; 68:70–85.
 13. Bishop R. Bioscience Horizons 2010; 1:85–95.
 14. Chen AY-Y and Chen A. J Invest Dermatol 2013; 133:e8.
 15. Angulo B et al. PLoS One 2012; 8:e43842.
 16. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
 17. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 19. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21:684–691.
 20. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
 21. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
 22. Stephens PJ et al. Nature 2012; 7403:400–404.
 23. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
 24. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22:3281–3285.
 25. Chmielecki J et al. Oncologist 2015; 20:7–12.
 26. Yuan Y et al. Oncotarget 2012: doi: 10.18632/oncotarget.14476.
 27. Roche Foundation Medicine data on file.
 28. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 29. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
 30. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
 31. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.